Enter the e-mail where we will send you an activation code


Zašto se odlučiti za trgovanje na svetskim berzama?

Sinteza Sinteza
pre 7 mes.
Zašto se odlučiti za trgovanje na svetskim berzama?

Postoji najmanje sedam razloga zbog kojih se ljudi u Srbiji sve češće odlučuju za trgovanje na globalnim berzama putem online trading platforme, kao što se to radi na razvijenim finansijskim tržištima, gde se 95 % transakcija realizuje na ovaj način.

Ukoliko posmatramo mogućnosti investiranja u finansijskom sektoru u Srbiji, videćemo da ih nema mnogo sa skoro nultim kamatnim stopama u banci i potpunom nerazvijenošću Beogradske berze i finansijskog tržišta.

Zašto ne iskoristiti priliku koju pruža svetsko finansijsko tržište, gde individualni investitori mogu samostalno plasirati svoj novac?

Postoji najmanje sedam razloga zašto to treba uraditi:

Veliki izbor berzi (preko 100) i likvidnih proizvoda za trgovanje (30.000): akcija, obveznica, Forex-a, fjučersa, ETF i CFD ugovora do opcija;

Investitor ima direktan online pristup svetskim berzama 24 sata dnevno na kojima sam realizuje svoje naloge sa bilo kog mobilnog uređaja;

Naloge za kupovinu i prodaju je moguće davati u deliću sekunde po tačno utvrđenoj ceni;

Investitor samostalno bira u šta želi da ulaže, nivo prinosa koji želi i rizik kojim je spreman da upravlja (od bezrizičnih plasmana od par procenata do špekulativnih ulaganja i velikih prinosa);

Ulaganje u najveće svetske kompanije (Apple, Google, Facebook, Coca-Cola, Amazon itd.), obveznice najvećih finansijskih institucija, robne instrumente, valute;

Mogućnost trgovanja sa pozajmicom od brokera (marginsko trgovanje), što nije moguće na domaćem tržištu;

Mogućnost korišćenja velikog broj instrumenata koji vam dozvoljavaju da se zaštitite od rizika, da trgujete padom cena itd.

Berzanska Trading Akademija vrši edukaciju potencijalnih investitora, organizacijom osnovnog kursa za berzanski trejding.

Program nastave je fokusiran na praktično znanje i obuku za stvarno trgovanje, a koju vrše profesionalni trejderi preko edukativne trejding platforme koju koristi 600 najvećih svetskih poslovnih škola, sa kojom se može trgovati na 100 najvećih svetskih berzi u 24 zemlje sveta.

Možete se prijaviti i dobiti sve detaljnije informacije o kursu putem maila info@berzanska-akademiija.com ili na telefon +381 112099500.

0 comments

Globalne berze