Enter the e-mail where we will send you an activation code


Strah u svetu srozao biznis, srećni samo jedni

Bloomberg Bloomberg
pre 1 god.
Strah u svetu srozao biznis, srećni samo jedni

Globalna politička neizvesnost uticala je na pad broja spajanja i akvizicija (M&A) u trećem kvartalu 2017. godine.

Neizvesnost je uticala i na smanjenje vrednosti tih transakcija u svim delovima sveta, osim u Kini, prema podacima svetske revizorske i računovodstvene kompanije BDO.

Upravo zbog krhke globalne stabilnosti, firme širom planete će agresivno tražiti kvalitetne aktive u 2018. godini, predviđa BDO u najnovijem kvartalnom izdanju Horajzona - revije koja daje pregled svetskih M&A tendova, a u čiji je sadržaj Tanjug imao uvid. 

U trećem kvartalu 2017. godine, broj globalnih M&A transakcija je pao na 1.767, što je za 10,3 odsto manje u odnosu na prethodno tromesečje. Istovremeno, vrednost dogovorenih spajanja i preuzimanja je u posmatranom kvartalu opala za 12,5 procenata na 152,9 milijardi dolara, sa 174,8 milijardi dolara iz drugog tromesečja. 

U odnosu na period jul-septembar 2016. godine, broj merdžovanja i akvizicija u trećem tromesečju ove godine je skliznuo naniže za 11,8 posto, a vrednost transakcija je pala za 9,6 procenata. 

Zanimljivo je, kako se dodaje, da je u trećem kvartalu zabeleženo svega 196 transakcija iz sektora privatnog kapitala, što je sunovrat od 34,9 odsto u odnosu na prethodno tromesečje, a još dramatičnije je opala vrednost transakcija - za 41,5 procenata. 

Generalno posmatrano, prosečna veličina transakcije je splasnula sa rekodnog nivoa od 91,8 miliona dolara u drugom kvartalu, na 86,5 miliona dolara u trećem, što predstavlja pad od 2,6 odsto. 

Kada je reč o regionima, Severna Amerika i Kina su ostali glavni pokretači svetskog tržišta M&A srednjih preduzeća. 

Severna Amerika je imala najveći broj transakcija u trećem tromesečju - ukupno 465, mada je ta cifra za 15 odsto niža nego u drugom kvartalu, upravo zbog pomenutog globalnog trenda opadanja M&A aktivnosti koji nije mimoišao ni severnoameričko tržište. 

Ukupna vrednost spajanja i preuzimanja u SAD smanjena je na 51 milijardu dolara, ili za 12 procenata u odnosu na drugi kvartal 2017. 

Kina je drugi, daleko najveći igrač na tržištu M&A srednjih preduzeća sa 428 transakcija u posmatranom tromesečju, i jedan je od retkih regiona koji je zabeležio pozitivne cifre - povećanje broja transakcija od 16 posto na kvartalnom nivou, i skok vrednosti transakcija od 23 procenta na 38,9 milijardi dolara. 

Bliski istok je ostvario najgori rezultat u pogledu broja M&A ugovora, kojih je bilo 57 odsto manje u trećem kvartalu nego u drugom, a sledi Nordijski region (pad od 44%), Afrika i Indija (obe s minusom od po 41%) i zemlje DAĆ regije - Nemačka, Austrija i Švajcarska - (smanjenje za 35%). 

Slična je situacija i kada je reč o vrednosti transakcija, gde Bliski istoku prednjači s padom od 97 procenata, prate ga DAĆ i Nordijske zemlje (smanjenje po 57% za obe regije), Latinska Amerika ( - 50%) i Afrika ( - 45%).

0 comments

Ekonomija