Enter the e-mail where we will send you an activation code


NIS i Komercijalna objavili finansijske rezultate

Sinteza Sinteza
pre 1 god.
NIS i Komercijalna objavili finansijske rezultate

Komercijalna banka (KMBN) je objavila nerevidirane finansijske rezultate za prvih šest meseci 2018. godine koji su pokazali oporavak poslovanja iz osnovnog biznisa u drugom kvartalu.

U prvoj polovini godine Komercijalna je zabeležila pad neto prihoda od kamata od 2,5 odsto na 6,2 milijarde dinara, ali je ovaj trend znatno ublažen u drugom tromesečju gde je zabeležen rezultat gotovo identičan prošlogodišnjem. 

Neto prihod od naknada i provizija u prvoj polovini godine je porastao 3,7 odsto a 2,6 milijardi dinara, a u drugom tromesečju je zabeležen ubrzani rast i u ovom poslovnom području (rast od 4,2 odsto u odnosu na 3,1 odsto u prvom kvartalu).

Izostanak neto prihoda po osnovu umanjenja obezvređenja plasmana, te niži ostali prihodi doneli su polugodišnji dobitak pre oporezivanja od 3,6 milijarde dinara što je 18,1 slabije u odnosu na isti period lani.Neto dobit od 3,6 milijardi dinara bila je niža za 36 odsto zbog prošlogodišnjih dobitaka po osnovu odloženih poreza.
Aktiva Komercijalne banke na kraju juna tekuće godine iznosila je 380,6 milijardi dinara i bila je veća za 3,1 odsto u odnosu na kraj prošle godine.

NIS

Naftna industrija Srbije (NIIS) objavila je rezultate poslovanja za prvih šest meseci koji su doneli očekivani oporavak profitabilnosti u drugom tromesečju, nakon slabijeg prvog kvartala.
NIS je u periodu januar-jun tekuće godine zabeležio rast prihoda od 12 odsto na 120,4 milijarde dinara, pre svega usled skoka cene sirove nafte u periodu za 36 odsto. 
Glavna stopa profitabilnosti, EBITDA, porasla je šest odsto na 24 milijarde dinara, dok je neto profit oslabio sedam odsto na 11,5 milijardi dinara (drugačiji obračun amortizacije i izostanak pozitivnih kursnih razlika su uticali na krajnji rezultat). 

Neto profit u drugom kvartalu porastao je sa sedam milijardi prošle godine na 7,8 milijardi dinara u tekućoj.U skladu sa najavama uprave i biznis planom, proizvodnja je nastavila silazni trend (pad od četiri odsto), dok su prerada i promet zabeležili solidne stope rasta od tri odnosno osam procenata, respektivno. 

Najveći doprinos prometu dala je domaća veleprodaja koja je porasla šest odsto. 
Zahvaljujući pre svega projektu duboke prerade, CAPEX je u prvih šest meseci skočio 72 odsto na 17,2 milijarde dinara, dok se investicije na godišnjem nivou očekuju na nivou 42-43 milijarde dinara. 

Zaduženost kompanije prema bankama smanjena je na kraju juna za šest odsto na 625 miliona dolara (krediti su uglavnom dugoročni i u evrima).
NIS je današnji trgovački dan na Beogradskoj berzi okončao na ceni od 688 dinara, što daje dividendni prinos od 6,2 odsto. Isplatu dividende iz prošlogodišnje dobiti kompanija će sprovesti 27. avgusta.

0 comments

Belex