Enter the e-mail where we will send you an activation code


Mihajlović objasnila: Ako bude milion 230 km od "Nikole Tesle"...

B92 B92
pre 11 mes.
Mihajlović objasnila: Ako bude milion 230 km od

Razvoj Aerodroma "Konstantin Veliki" nije ograničen koncesijom za Aaerodrom "Nikola Tesla", niti se on uopšte pominje u koncesionom ugovoru.

U to će javnost moći i da se uveri kad ugovor bude objavljen, nakon izvršene primopredaje, izjavila je potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović.

Ona je podsetila da je nekoliko puta jasno ukazala da je politika Vlade Srbije da svaki aerodrom u Republici Srbiji može i treba da se razvija koliko god tržišni, i samo tržišni uslovi to dozvoljavaju. 

"Sa stanovišta Ugovora o koncesiji Aerodroma Nikola Tesla, potreba 'za konsultacijama' sa koncesionarom postoji samo i isključivo u periodu dok Aerodrom 'Nikola Tesla' ne dostigne 12 miliona putnika godišnje i ukoliko bilo koji drugi aerodrom koji se nalazi u radijusu od 150 km do 230 km usluži više od milion putnika godišnje. Ali ono što je od suštinske važnosti je da oba ova uslova moraju biti istovremeno ispunjena", ističe se u saopštenju koje je reakcija na objavljeni tekst 'Država Srbija zvanično potvrdila - aerodrom Konstantin Veliki ograničen na milion putnika sve do trenutka kad Nikola Tesla ne bude dosegao 12 miliona putnika". 

Prema svim analizama koje su rađene, takva situacija se neće dogoditi, jer će Aerodrom “Nikola Tesla” imati više od 12 miliona putnika godišnje mnogo pre nego što niški aerodrom bude imao milion putnika u jednoj godini, napomenula je Mihajlović. 

"Međutim, čak i u slučaju da niški aerodrom dostigne milion putnika pre nego što Aerodrom 'Nikola Tesla' postigne 12 miliona putnika, Srbija nema obavezu da automatski plaća bilo kakvu odštetu koncesionaru. U takvoj situaciji, dužnost Vlade bila bi da da obrazloženje i objašnjenje koncesionaru i da dokaže da su do toga dovele objektivne i tržišne okolnosti koje ne utiču na aerodrom u Beogradu, čime bi izbegla plaćanje bilo kakvih kompenzacija ili produžavanje perioda trajanja koncesije", precizira se u saopštenju. 

Mihjlovićeva je dodala da, takođe, kada govorimo o koncesiji Aerodroma "Nikola Tesla", treba znati da na osnovu Zakona o privatno-javnom partnerstvu i koncesijama, koncesionar Aerodroma "Nikola Tesla", kompanija "Vinci Aiports Serbia", snosi operativne i komercijalne rizike u izvršenju koncesionih aktivnosti, uključujući i rizike vezane za prihode, u skladu sa odredbama Ugovora o koncesiji. 

U ovom trenutku, istakla je, glavno ograničenje za razvoj Aerodroma "Konstantin Veliki" kao i u slučaju svih drugih aerodroma u Srbiji, jeste nedovoljno investiranje. Namera Vlade Srbije je da ubrzano investira u poboljšanje infrastrukture niškog aerodroma, kako bi bio konkurentan ostalim aerodromima u okruženju. Prelazak upravljanja sa Grada Niša na Vladu Srbije motivisan je upravo otklanjanjem ove ključne prepreke budućem razvoju "Konstantina Velikog". 

"Ni predsednik Srbije, ni Vlada Srbije, ni ja, nemamo razloga bilo kome da se pravdamo zašto želimo da razvijamo Aerodrom 'Konstantin Veliki' i zašto želimo da Vlada Srbije povrati upravljanje nad ovim aerodromom. Svima koji misle drugačije zaista ne možemo da pomognemo", napomenula je Mihajlović i dodala: 

"Svi mi želimo da radimo na tome da se rast putnika na niškom aerodromu bude brži nego što je planirano, jer je interes države da 'Konstantin Veliki' bude konkurentan sa svim drugim aerodromima u regionu koji danas imaju čak pet puta više putnika". 

"Radi istinitog informisanja javnosti, dužna sam da reagujem na tvrdnje iznete u tekstu', koji je objavljen na portalu Tangosix.rs", navodi se u saopšenju kabineta Mihajlovićeve.

0 comments

Belex