Enter the e-mail where we will send you an activation code


Hartije planule; Kamata bila 14%, sada 5%

Tanjug Tanjug
pre 11 mes.
Hartije planule; Kamata bila 14%, sada 5%

Direktne strane investicije u Srbiji do kraja godine biće oko dve milijarde evra, izjavila je guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković.

Tabaković je istakla da će 17. novembra NBS izaći sa konačnim rezultatima o rastu stranih direktnih investicija, čiji je rast revidiran sa 1,5 milijardi na 1,7 milijardi, a kako kaže, odgovorno može da tvrdi da će one biti oko dve milijarde evra do kraja godine i da će prevazići najoptimističnija očekivanja. 

Guvernerka je navela da se do postignutih rezultata u očuvanju niske i stabilne inflacije nije došlo ni jednostavno ni lako, i ocenila da su ulaganja stranih investitora u dinarske hartije od vrednosti pokazatelj njihovog poverenja u monetarnu i fiskalnu politiku države. 

Tabaković je to ilustrovala činjenicom da je 2014. godine na dužničke sedmogodišnje hartije od vrednosti kamata bila 14 procenata, a danas je trošak za sedmogodišnje hartije 5,0 procenata. 

Ističući da su "sedmogodišnje hartije od vrednosti u oktobru 'planule'", ona je objasnila da je i to jedan od razloga jačanja dinara. 

Takođe je navela da "Srbija ima 10,6 milijardi evra deviznih rezervi, a neto rezerve su 8,9 milijardi" i da je to razlog zašto Srbiji nije bila potrebna finansijska podrška MMF-a. 

Tabaković je ukazala na to da su monetarna i fiskalna politika međusobno povezane i koordinisane na isti način kao što su povezani politička i finansijskla stabilnost i zaključila da "ne bismo mogli da govorimo o ovim rezultatima da svi potezi koji se tiču monetarne politike i NBS nisu kooordinisani sa ministarstvom finansija".

0 comments

Belex