Enter the e-mail where we will send you an activation code


Ex-dividend dan za NIS-ove akcije

Sinteza Sinteza
pre 1 god.
Ex-dividend dan za NIS-ove akcije

Kao što je od ranije poznato, odbor direktora Naftne industrije Srbije (NIIS) zakazao je redovnu skupštinu kompanije za 21. jun, a kao presečni datum za kupovinu akcija i sticanje dividende određen je jučerašnji dan, 7. jun.
Uprava kompanije je predložila da se kao i proteklih godina na ime dividende raspodeli četvrtina dobiti. Tako će akcionarima iz prošlogodišnje dobiti od 27,8 milijardi dinara na ime dividende pripasti 6,9 milijardi dinara dok će 20,8 milijardi dinara ostati neraspoređeno. Posmatrano po akciji, akcionari će primiti bruto dividendu od 42,61 dinar po akciji što na poslednjoj ceni akcija od 725 dinara daje dividendni prinos od 5,9 odsto. S obzirom na činjenicu da investitori NIS tretiraju kao izrazito dividendnu hartiju, za očekivati je da će se berzanska cena korigovati za iznos bruto dividende dok će oporavak akcije zavisiti pre svega od poslovnog rezultata kompanije u ostatku godine.

(Kamatica)

 

0 comments

Belex