Enter the e-mail where we will send you an activation code


Analiza S&P500- 25.06.2018.

Sinteza Sinteza
pre 1 god.

Na višegodišnjem grafikonu američkog indeksa S&P500 možemo videti snažan rastući trend koji je trajao do februara 2018. godine.

Nakon snažne korekcije, cena je počela sa formiranjem takozvanog "trougla" (triangle pattern) koji je označen ljubičastom bojom na slici.

U maju je cena "izbila" iz pomenutog trougla što ukazuje na nastavak rastućeg trenda. Dodatna potvrda rastućem trendu je retestiranje gornje ljubičaste linije.

Cena je takođe počela da formira rastući crveni kanal u kome se trenutno kreće. 

Ulaz u kupovnu (long) poziciju bi bio na nivou od 2671.3 poena iz 3 razloga:

1. Na ovom nivou se nalazi donja linija (podrška) crvenog rastućeg kanala pa bi to bio ulaz u poziciju u skladu sa trendom.

2. Na ovom nivou se nalazi presek najvažnijeg Fibonacci nivoa 0.5 i crvene rastuće linije

3. Ovaj trejd bi bio u skladu sa nastavkom glavnog trenda (što potvrđuje pomenuti simetrični trougao)

 

*Napomena: Sve analize Sinteza Invest Group su isključivo edukativnog karaktera i stoga se ne mogu tretirati kao investicioni saveti.

 

0 comments

Analize