Enter the e-mail where we will send you an activation code


Analiza nafta 15.01.2018.

Sinteza Sinteza
pre 2 god.

Nafta se nalazi duže vreme u rastućem trendu. Na chartu vidimo da se cena nalazi u gornjoj zoni rastućeg kanala.

Za ulazak u long trebalo bi sačekati pull back ka EMA 10 što bi bilo u zoni 62.8-63 i ići sa trendom. Potencijalni target bi bio gornja ivica rastućeg kanala u zoni od 66.30 gde se nalazi i godišnji pivot. Ova zona bi takodje trebalo da bude dobra prilika za ulazak u short poziciju.

*Napomena: Sve analize Sinteza Invest Group su isključivo edukativnog karaktera i stoga se ne mogu tretirati kao investicioni saveti.

0 comments

Analize