Enter the e-mail where we will send you an activation code


 

 

 

 

 

 

 

 

Marginski kredit

Najpovoljniji način investicionog finansiranja

Prilikom obračuna kamatne stope na balanas marginskog računa, Sinteza Invest Group koristi sistem odvojenog obračuna na osnovu dole navedenih nivoa ostvarenog marginskog kredita. Na primer, za balans preko 1.000.000 USD, prvi 100.000 se naplaćuje po stopi iz "Nivo I" za datu valutu, sledeći 900.000 po stopi iz "Nivo II", itd.
Sinteza Invest Group obračunava kamatu na dnevnoj bazi a iznos stvarne kamate na mesečnom nivou se obračunava trećeg radnog dana u narednom mesecu.
Navedeni nivoi obima korišćenja marginskog kredita (Nivo I, Nivo II..) se mogu menjati s vremena na vreme bez prethodnog obaveštenja klijenata. Ove korekcije se vrše periodično kako bi se ceo sistem prilagodio za promenama u valutnim kursevima.

BM - benchmark rate (referentna kamatna stopa Centralnih banaka)

Kamatne stope koje se primenjuju na marginske kredite

Valuta Iznos Kamata
USD 0 - 100,000 2.41% (BM + 1.5%)
100,000.01 - 1,000,000 1.91% (BM + 1%)
1,000,000.01 - 3,000,000 1.41% (BM + 0.5%)
3,000,000.01 - 200,000,000 1.16% (BM + 0.25%)
200,000,000.01 + 1.16% (BM + 0.25%) Vidi napomenu
AUD 0 - 140,000 3% (BM + 1.5%)
140,000.01 - 1,400,000 2.5% (BM + 1%)
1,400,000.01 - 140,000,000 2% (BM + 0.5%)
140,000,000.01 + 2% (BM + 0.5%) Vidi napomenu
CAD 0 - 140,000 2% (BM + 1.5%)
140,000.01 - 1,400,000 1.5% (BM + 1%)
1,400,000.01 - 140,000,000 1% (BM + 0.5%)
140,000,000.01 + 1% (BM + 0.5%) Vidi napomenu
CHF 0 - 100,000 1.5% (BM + 1.5%)
100,000.01 - 1,000,000 1% (BM + 1%)
1,000,000.01 - 200,000,000 0.5% (BM + 0.5%)
200,000,000.01 + 0.5% (BM + 0.5%) Vidi napomenu
CNY/CNH 0 - 625,000 7.028% (BM + 5%)
625,000.01 - 6,250,000 7.028% (BM + 5%)
6,250,000.01 - 125,000,000 7.028% (BM + 5%)
125,000,000.01 + 7.028% (BM + 5%) Vidi napomenu
CZK 0 - 400,000,000 3.12% (BM + 3%)
400,000,000.01 + 3.12% (BM + 3%) Vidi napomenu
DKK 0 - 120,000,000 3% (BM + 3%)
120,000,000.01 + 3% (BM + 3%) Vidi napomenu
EUR 0 - 100,000 1.5% (BM + 1.5%)
100,000.01 - 1,000,000 1% (BM + 1%)
1,000,000.01 - 150,000,000 0.5% (BM + 0.5%)
150,000,000.01 + 0.5% (BM + 0.5%) Vidi napomenu
GBP 0 - 80,000 1.725% (BM + 1.5%)
80,000.01 - 800,000 1.225% (BM + 1%)
800,000.01 - 160,000,000 0.725% (BM + 0.5%)
160,000,000.01 + 0.725% (BM + 0.5%) Vidi napomenu
HKD 0 - 780,000 2.558% (BM + 2.5%)
780,000.01 - 7,800,000 2.058% (BM + 2%)
7,800,000.01 - 780,000,000 1.558% (BM + 1.5%)
780,000,000.01 + 1.558% (BM + 1.5%) Vidi napomenu
HUF 0 - 4,500,000,000 5.05% (BM + 5%)
4,500,000,000.01 + 5.05% (BM + 5%) Vidi napomenu
ILS 0 - 80,000,000 5.1% (BM + 5%)
80,000,000.01 + 5.1% (BM + 5%) Vidi napomenu
INR All 12.7% (BM + 3%)
JPY 0 - 11,000,000 1.5% (BM + 1.5%)
11,000,000.01 - 110,000,000 1% (BM + 1%)
110,000,000.01 - 20,000,000,000 0.5% (BM + 0.5%)
20,000,000,000.01 + 0.5% (BM + 0.5%) Vidi napomenu
KRW 0 - 120,000,000 3.25% (BM + 2%)
120,000,000.01 - 1,200,000,000 2.75% (BM + 1.5%)
1,200,000,000.01 - 24,000,000,000 2.25% (BM + 1%)
24,000,000,000.01 + 2.25% (BM + 1%) Vidi napomenu
MXN 0 - 1,900,000 9.636% (BM + 3%)
1,900,000.01 - 19,000,000 8.636% (BM + 2%)
19,000,000.01 - 1,900,000,000 8.136% (BM + 1.5%)
1,900,000,000.01 + 8.136% (BM + 1.5%) Vidi napomenu
NOK 0 - 850,000 1.99% (BM + 1.5%)
850,000.01 - 8,500,000 1.49% (BM + 1%)
8,500,000.01 - 850,000,000 0.99% (BM + 0.5%)
850,000,000.01 + 0.99% (BM + 0.5%) Vidi napomenu
NZD 0 - 150,000 3.25% (BM + 1.5%)
150,000.01 - 1,500,000 2.75% (BM + 1%)
1,500,000.01 - 150,000,000 2.5% (BM + 0.75%)
150,000,000.01 + 2.5% (BM + 0.75%) Vidi napomenu
PLN 0 - 70,000,000 4.64% (BM + 3%)
70,000,000.01 + 5.64% (BM + 4%) Vidi napomenu
RUB 0 - 660,000,000 15.02% (BM + 5%)
660,000,000.01 + 15.02% (BM + 5%) Vidi napomenu
SEK 0 - 850,000 1.5% (BM + 1.5%)
850,000.01 - 8,500,000 1% (BM + 1%)
8,500,000.01 - 850,000,000 0.5% (BM + 0.5%)
850,000,000.01 + 0.5% (BM + 0.5%) Vidi napomenu
SGD 0 - 150,000 2.241% (BM + 1.5%)
150,000.01 - 1,500,000 1.741% (BM + 1%)
1,500,000.01 - 150,000,000 1.241% (BM + 0.5%)
150,000,000.01 + 1.241% (BM + 0.5%) Vidi napomenu
ZAR 0 - 240,000,000 10.483% (BM + 3.5%)
240,000,000.01 - 2,500,000,000 9.983% (BM + 3%)
2,500,000,000.01 + 9.983% (BM + 3%) Vidi napomenu

Napomena: May be subject to a 1% surcharge applied to the spread if financing is not pre-arranged.