Enter the e-mail where we will send you an activation code


 

Kamata na CFD ugovore

Veći leverdž i manji troškovi u odnosu na trgovanje akcijama.

Kamata na CFD ugovore se obračunava dnevno na sve otvorene CFD pozicije koje se u momentu završetka trgovačke sesije tog dana nalaze u Vašem potfoliju. Kamatne stope su raspoređene na bazi vrednosti pozicije:

BM - benchmark rate (referentna kamatna stopa Centralnih banaka)

CFD ugovori na akcije

  Vrednost portfeljne pozicije na dan preseka CFD kamata na otvorene pozicije
Valuta Pozicija Nivo I Nivo II CFD na akcije
Ispod Nivoa I
CFD na akcije
Između Nivoa I
i Nivoa II
CFD na akcije
Iznad Nivoa II
AUD Long/Short 100,000 1,000,000 3.5% / 0.5%
(BM +/- 1.5%)
3.5% / 0.5%
(BM +/- 1.5%)
3.5% / 0.5%
(BM +/- 1.5%)
CHF Long/Short 90,000 900,000 0.731% / -2.269%
(BM +/- 1.5%)
0.231% / -1.769%
(BM +/- 1%)
-0.269% / -1.269%
(BM +/- .5%)
CZK Long/Short N/A N/A 3.13% / -2.87%
(BM +/- 3%)
3.13% / -2.87%
(BM +/- 3%)
3.13% / -2.87%
(BM +/- 3%)
DKK Long/Short N/A N/A 1.031% / -1.969%
(BM +/- 1.5%)
1.031% / -1.969%
(BM +/- 1.5%)
1.031% / -1.969%
(BM +/- 1.5%)
EUR Long/Short 75,000 750,000 1.261% / -1.739%
(BM +/- 1.5%)
0.761% / -1.239%
(BM +/- 1%)
0.261% / -0.739%
(BM +/- .5%)
GBP Long/Short 65,000 650,000 1.981% / -1.019%
(BM +/- 1.5%)
1.481% / -0.519%
(BM +/- 1%)
0.981% / -0.019%
(BM +/- .5%)
HKD Long/Short 780,000 7,800,000 1.547% / -1.453%
(BM +/- 1.5%)
1.547% / -1.453%
(BM +/- 1.5%)
1.547% / -1.453%
(BM +/- 1.5%)
JPY Long/Short N/A N/A 1.533% / -1.467%
(BM +/- 1.5%)
1.533% / -1.467%
(BM +/- 1.5%)
1.533% / -1.467%
(BM +/- 1.5%)
NOK Long/Short 600,000 6,000,000 1.533% / -1.467%
(BM +/- 1.5%)
1.033% / -0.967%
(BM +/- 1%)
0.533% / -0.467%
(BM +/- .5%)
SEK Long/Short 700,000 7,000,000 1.129% / -1.871%
(BM +/- 1.5%)
0.629% / -1.371%
(BM +/- 1%)
0.129% / -0.871%
(BM +/- .5%)
SGD Long/Short 130,000 1,300,000 2.327% / -1.673%
(BM +/- 2%)
2.327% / -1.673%
(BM +/- 2%)
2.327% / -1.673%
(BM +/- 2%)
USD Long/Short 100,000 1,000,000 1.868% / -1.12%
(BM +/- 1.5%)
1.368% / -0.62%
(BM +/- 1%)
0.868% / -0.12%
(BM +/- .5%)

CFD ugovori na indekse

Valuta Pozicija CFD kamata na otvorene pozicije
AUD Long/Short 1 3.5% / 0.5%
(BM +/- 1.5%)
CHF Long/Short 1 0.731% / -2.269%
(BM +/- 1.5%)
EUR Long/Short 1 1.261% / -1.739%
(BM +/- 1.5%)
GBP Long/Short 1 1.981% / -1.019%
(BM +/- 1.5%)
HKD Long/Short 1 1.547% / -1.453%
(BM +/- 1.5%)
JPY Long/Short 1 1.533% / -1.467%
(BM +/- 1.5%)
USD Long/Short 1 1.868% / -1.132%
(BM +/- 1.5%)

Kamata na CFD ugovore se uvek obračunava na iznos valute u kojoj je ugovor nominovan i to po sledećoj formuli:

Kamata na CFD = I x UPV x N/360 (365 for GBP)
I = Kamatna stopa na ugovor
UPV = Vrednost pozicije na dan obračuna izračunat kao proizvod broja ugovora i cene CFD ugovora na kraju trgovačkog dana.
N = Broj dana na koji se obračunava kamata.