Enter the e-mail where we will send you an activation code


 

Kamata na CFD ugovore

Veći leverdž i manji troškovi u odnosu na trgovanje akcijama.

Kamata na CFD ugovore se obračunava dnevno na sve otvorene CFD pozicije koje se u momentu završetka trgovačke sesije tog dana nalaze u Vašem potfoliju. Kamatne stope su raspoređene na bazi vrednosti pozicije:

BM - benchmark rate (referentna kamatna stopa Centralnih banaka)

CFD ugovori na akcije

  Vrednost portfeljne pozicije na dan preseka CFD kamata na otvorene pozicije
Valuta Pozicija Nivo I Nivo II CFD na akcije
Ispod Nivoa I
CFD na akcije
Između Nivoa I
i Nivoa II
CFD na akcije
Iznad Nivoa II
AUD Long/Short 1 140,000 1,400,000 3% / 0%
(BM +/- 1.5%)
3% / 0%
(BM +/- 1.5%)
3% / 0%
(BM +/- 1.5%)
CHF Long/Short 1 100,000 1,000,000 1.5% / -2.293%
(BM +/- 1.5%)
1% / -1.793%
(BM +/- 1%)
0.5% / -1.293%
(BM +/- .5%)
CZK Long/Short 1 N/A N/A 3.12% / -2.88%
(BM +/- 3%)
3.12% / -2.88%
(BM +/- 3%)
3.12% / -2.88%
(BM +/- 3%)
DKK Long/Short 1 N/A N/A 1.039% / -1.961%
(BM +/- 1.5%)
1.039% / -1.961%
(BM +/- 1.5%)
1.039% / -1.961%
(BM +/- 1.5%)
EUR Long/Short 1 100,000 1,000,000 1.5% / -1.856%
(BM +/- 1.5%)
1% / -1.356%
(BM +/- 1%)
0.5% / -0.856%
(BM +/- .5%)
GBP Long/Short 1 80,000 800,000 1.725% / -1.275%
(BM +/- 1.5%)
1.225% / -0.775%
(BM +/- 1%)
0.725% / -0.275%
(BM +/- .5%)
HKD Long/Short 1 780,000 7,800,000 1.56% / -1.44%
(BM +/- 1.5%)
1.56% / -1.44%
(BM +/- 1.5%)
1.56% / -1.44%
(BM +/- 1.5%)
JPY Long/Short 1 N/A N/A 1.5% / -1.508%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -1.508%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -1.508%
(BM +/- 1.5%)
NOK Long/Short 1 850,000 8,500,000 1.98% / -1.02%
(BM +/- 1.5%)
1.48% / -0.52%
(BM +/- 1%)
0.98% / -0.02%
(BM +/- .5%)
SEK Long/Short 1 850,000 8,500,000 1.5% / -2.023%
(BM +/- 1.5%)
1% / -1.523%
(BM +/- 1%)
0.5% / -1.023%
(BM +/- .5%)
SGD Long/Short 1 130,000 1,300,000 2.428% / -1.572%
(BM +/- 2%)
2.428% / -1.572%
(BM +/- 2%)
2.428% / -1.572%
(BM +/- 2%)
USD Long/Short 1 100,000 1,000,000 2.427% / -0.573%
(BM +/- 1.5%)
1.927% / -0.073%
(BM +/- 1%)
1.427% / 0.427%
(BM +/- .5%)

CFD ugovori na indekse

Valuta Pozicija CFD kamata na otvorene pozicije
AUD Long/Short 1 3% / 0%
(BM +/- 1.5%)
CHF Long/Short 1 0.707% / -2.293%
(BM +/- 1.5%)
EUR Long/Short 1 1.144% / -1.856%
(BM +/- 1.5%)
GBP Long/Short 1 1.725% / -1.275%
(BM +/- 1.5%)
HKD Long/Short 1 1.56% / -1.44%
(BM +/- 1.5%)
JPY Long/Short 1 1.492% / -1.508%
(BM +/- 1.5%)
USD Long/Short 1 2.427% / -0.573%
(BM +/- 1.5%)

Kamata na CFD ugovore se uvek obračunava na iznos valute u kojoj je ugovor nominovan i to po sledećoj formuli:

Kamata na CFD = I x UPV x N/360 (365 for GBP)
I = Kamatna stopa na ugovor
UPV = Vrednost pozicije na dan obračuna izračunat kao proizvod broja ugovora i cene CFD ugovora na kraju trgovačkog dana.
N = Broj dana na koji se obračunava kamata.