Enter the e-mail where we will send you an activation code


1. Registracija

Potvrda identiteta - neophodna nam kopija ličnog dokumenta sa slikom - lična karta ili pasoš; Potvrda o mestu trenutnog prebivališta/adresi - shodno EU/USA regulativi, svaki investitor bi trebao potvrditi svoju stalnu adresu sa dokumentom koji je različit od LK ili pasoša. U ove svrhe se mogu iskoristiti sledeća dokumenta: račun za Telekom usluge, račun za struju, račun za Infostan, saobraćajna dozvola, Potvrda iz lokalnog MUP-a o trenutnoj adresi. Sva pomenuta dokumenta moraju glasiti na Vaše ime.

2. Deponovanje sredstava

Nakon registracije i otvaranja računa, potrebno je da uplatite sredstva na segregirani račun Sinteza Invest Group kod AIK banke AD Beograd. Naši operateri će Vam dati detaljne instrukcije za uplatu.

3. Trgovanje

Instalirajte našu TWS platformu i Vaše trgovanje može da počne.

Registracija

Pošalji